Diagonaldäck med vit sida får vi hem på ca 5-10 dagar om det inte finns på vårat lager

Omvandlingstabell för diagonaldäck
  Diagonal       Diagonal        Diagonal            Radial            Radial                Radial         
Före -64 65 -72 Alfanum 80-profil 75-profil 70-profil
590x13 600x13 A78x13 165x13 165/75x13 175/70x13
640x13 650x13 B78x13 175x13 175/75x13 185/70x13
725x13 700x13 D78x13 185x13 185/75x13 205/70x13
590x14 645x14 B78x14 155x14 175/75x14 185/70x14
650x14 695x14 C78x14 175x14 185/75x14 195/70x14
700x14 735x14 E78x14 185x14 195/75x14 205/70x14
750x14 775x14 F78x14 195x14 205/75x14 215/70x14
800x14 825x14 G78x14 205x14 215/75x14 225/70x14
850x14 855x14 H78x14 215x14 225/75x14 235/70x14
590x15 600x15 A78x15 165x15 165/75x15 175/70x15
650x15 685x15 C78x15 175x15 175/75x15 185/70x15
640x15 735x15 E78x15 185x15 195/75x15 205/70x15
670x15 775x15 F78x15 195x15 205/75x15 215/70x15
710x15 815x15 G78x15 205x15 215/75x15 225/70x15
760x15 855x15 H78x15 215x15 225/75x15 235/70x15
800x15 885x15 J78x15 230x15 225/75x15 235/70x15
820x15 900x15 L78x15 235x15 235/75x15 255/70x15